Loading...

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży (CPC) to punkt kompleksowego wsparcia osób migrujących i uchodźczych. Każda osoba migrująca, która potrzebuje pomocy w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości, może skorzystać z pomocy świadczonej w ramach Centrum.

Aby umówić się na konsultację przyjdź do CPC (Sadowa 8)

W CPC poinformujemy cię o możliwościach wsparcia, zarejestrujemy w systemie oraz poprosimy o podpisanie oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Na pierwszej wizycie możesz otrzymać pomoc w kontaktach z urzędami, szkołami, służbą zdrowia, czy w innych trudnościach życia codziennego.

Podczas pierwszej wizyty w CPC możemy zapisać cię na konsultację prawną, psychologiczną lub na konsultację z doradczynią zawodową.

Pomoc prawna
(stacjonarna / online)

Możesz uzyskać m.in. w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i pracy, ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej, prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego lub prawa pracy.

Wsparcie psychologiczne
(stacjonarne / online)

Po konsultacji wstępnej z osobą z zespołu psychologicznego wspólnie zdecydujecie o dalszej formie wsparcie, w tym o możliwości podjęcia psychoterapii. Pomoc psychologiczna jest udzielana w 3 językach: polskim, rosyjskim i białoruskim. Konsultacje w innych językach organizujemy przy wsparciu tłumaczek.

Doradztwo zawodowe
(stacjonarne / online)

Celem spotkań z doradczynią zawodową jest m.in. uzyskanie informacji o rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, przygotowanie do procesu rekrutacji czy też uzyskanie dostępu do szkoleń zawodowych.

Pomoc prawna
(stacjonarna / online)

Możesz uzyskać m.in. w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i pracy, ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej, prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego lub prawa pracy.

Wsparcie psychologiczne
(stacjonarne / online)

Po konsultacji wstępnej z osobą z zespołu psychologicznego wspólnie zdecydujecie o dalszej formie wsparcie, w tym o możliwości podjęcia psychoterapii. Pomoc psychologiczna jest udzielana w 3 językach: polskim, rosyjskim i białoruskim. Konsultacje w innych językach organizujemy przy wsparciu tłumaczek.

Doradztwo zawodowe
(stacjonarne / online)

Celem spotkań z doradczynią zawodową jest m.in. uzyskanie informacji o rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, przygotowanie do procesu rekrutacji czy też uzyskanie dostępu do szkoleń zawodowych.

Zgłaszając się po wsparcie do CPC, w pierwszej kolejności trafisz do siedziby Fundacji Ocalenie. Podczas wstępnej konsultacji dokonamy rejestracji Twoich danych w bazie, zbadamy Twoje potrzeby, poinformujemy o ofercie pomocowej, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, skierujemy Cię po dalszą pomoc specjalistyczną – prawną, psychologiczną czy wsparcie w formie doradztwa zawodowego.

Kolejne konsultacje odbywają się zarówno stacjonarnie, w biurze Fundacji, jak i zdalnie, w zależności od charakteru sprawy, potrzeb i Twoich preferencji, jak również grafiku dyżurów osób pracujących w Fundacji. Czasem konsultacje przybierają też formę towarzyszenia Ci podczas wizyty w urzędzie, u lekarza czy w innej placówce, zwłaszcza gdy na przeszkodzie w samodzielnym załatwieniu sprawy stoi bariera językowa, nieznajomość norm i zasad funkcjonowania w danej instytucji lub zwykła potrzeba wsparcia. Niemniej, pierwsza konsultacja i rejestracja możliwa jest wyłącznie w formie stacjonarnej, podczas wizyty w siedzibie Fundacji.

W Centrum Pomocy Cudzoziemcom można uzyskać wsparcie w formie konsultacji u osób, mówiących w 10 językach: po polsku, angielsku, ukraińsku, rosyjsku, arabsku, gruzińsku, tadżycku, wietnamsku, francusku i persku. Dzięki własnemu doświadczeniu migracji osoby te są istotnym źródłem wsparcia w procesie odnalezienia się w polskiej rzeczywistości i radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Zakres udzielanego wsparcia obejmuje m. in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz kontaktach z polskimi instytucjami, wsparcie w wypełnianiu wniosków i formularzy urzędowych, pomoc w zapisaniu dzieci do szkół i przedszkoli czy kontaktowaniu się z placówkami ochrony zdrowia.

W ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom oferujemy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną. Po pierwszej konsultacji w siedzibie Fundacji Ocalenie możesz skorzystać ze wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży. Prowadzimy konsultacje w językach: polskim, rosyjskim i białoruskim. Konsultacje w innych językach organizujemy przy wsparciu przeszkolonej osoby tłumaczącej. Na wstępne konsultacje psychologiczne zapisać się może każda osoba cudzoziemska przebywająca w Polsce.

Konsultacje z doradczynią zawodową są prowadzone w języku polskim, rosyjskim oraz w razie potrzeby w j. angielskim. Możesz skorzystać ze wsparcia doradczyni po pierwszej konsultacji w siedzibie Fundacji Ocalenie. Pierwsze spotkanie odbywa się stacjonarnie, kolejne w zależności od potrzeb stacjonarne lub online.

W zależności od sytuacji, podczas kolejnych konsultacji:

  • zapoznasz się z polskim rynkiem pracy, aspektami prawnymi oraz normami kulturowymi, znajomość których jest niezbędna do bezpiecznego poszukiwania i podejmowania pracy;
  • poznasz możliwości rozwoju zawodowego / zmiany zawodu, możliwości edukacyjne;
  • nauczysz się tworzyć efektywne dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny);
  • otrzymasz praktyczne porady przygotowujące do kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego;
  • otrzymasz wsparcie doradczyni zawodowej na etapie szukania pracy, podejmowania zatrudnienia, podczas niepowodzeń przy aplikowaniu, w momencie utraty pracy lub w trudnej sytuacji w miejscu zatrudnienia.

Nasz zespół doradztwa zawodowego organizuje również spotkania z pracodawcami i pracodawczyniami, prowadzi szkolenia dla osób biorących udział w projektach/programach Fundacji, na bieżąco informuje osoby klienckie o projektach i wydarzeniach adresowanych do osób cudzoziemskich na lokalnym rynku pracy.

Zespół prawny Fundacji Ocalenie działa w ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom i świadczy pomoc prawną dla osób klienckich Fundacji. Możesz skorzystać ze wsparcia prawnego po pierwszej konsultacji w siedzibie Fundacji Ocalenie. Udzielamy poradnictwa prawnego w zakresie:

  • legalizacji pobytu i pracy w Polsce,
  • postępowań uchodźczych i spraw konsularnych,
  • przy ubieganiu się o świadczenia socjalne, a także w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa karnego.

Prawniczki i prawnicy Fundacji Ocalenie doradzają, sporządzają pisma, pozyskują informacje prawne i prowadzą sprawy osób klienckich, a w uzasadnionych przypadkach reprezentują je przed polskimi organami administracyjnymi i sądami.

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Adres:
Sadowa 8
18-400 Łomża
(+48 86) 214 16 57

E-mail: [email protected]

Godziny otwarcia:
8:00-16:00 Poniedziałek-Piątek

Mówimy po czeczeńsku, polsku, ukraińsku i rosyjsku.

AKTUALNOŚCI

Ważne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących cudzoziemców

W dniu 31 lipca przestaną obowiązywać regulacje prawne dotyczące osób cudzoziemskich, wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.   W dniu 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. W dniu 31 lipca przestaną obowiązywać regulacje prawne dotyczące cudzoziemców, wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Będzie to miało wpływ na sytuację prawną wielu […]

To top
Skip to content