Loading...

O nas

Fundacja Ocalenie pomaga osobom uchodźczym, osobom imigranckim i osobom będącym w procesie repatriacji budować nowe życie w Polsce.

Grupa kobiet pracuje przy okrągłym stole, na którym znajdują się podręczniki, notatki, laptopy.
Fot. Robert Pastryk

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku wspiera osoby imigranckie w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw.

Nasze działania

Pomagamy osobom cudzoziemskim: prowadzimy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie i w Łomży, świetlicę dla dzieci uchodźczych w Łomży, uczymy bezpłatnie polskiego, prowadzimy programy adaptacyjne i integracyjne, szukamy pokoi i mieszkań.

Edukujemy społeczeństwo: prowadzimy warsztaty o uchodźcach, antydyskryminacyjne, integracyjne, angażujemy wolontariuszki i wolontariuszy, organizujemy wydarzenia integracyjne, zabieramy głos w debacie publicznej.

Współpracujemy ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, firmami i organizacjami międzynarodowymi.

To top
Skip to content