Loading...

Centrum Pomocy
Cudzoziemcom

Wsparcie w kontaktach z instytucjami i w innych trudnościach życia codziennego.

Nauka polskiego

Bezpłatne kursy języka polskiego dla dorosłych.

Dzieci i młodzież

Wsparcie psychologiczne, edukacyjne, świetlice.

Wydarzenia

Warsztaty, spotkania, szkolenia dla osób cudzoziemskich.

Aktualne programy
i projekty

Stażowe, mieszkaniowe, integracyjne…

Przydatne informacje

Przydatne informacje

To top
Skip to content