Loading...

Nauka polskiego

Fundacja Ocalenie prowadzi w Warszawie bezpłatne, stacjonarne kursy języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek. Zajęcia odbywają się w biurze Fundacji przy ul. Jagiellońskiej 74 (Praga-Północ) w przedziale 9:00–19:00 od poniedziałku do czwartku. Każda lekcja trwa 75–90 minut.

Rekrutacja na najbliższy kurs polskiego odbędzie się w dniach 02.09.2024 – 04.09.2024.

Na nasze kursy mogą zgłosić się wszyscy pełnoletni cudzoziemcy mieszkający w Warszawie. W pierwszej kolejności przyjmujemy uchodźców, osoby starające się o ochronę międzynarodową w Polsce, imigrantów spoza Unii Europejskiej oraz osoby kontynuujące u nas naukę.

Naszym priorytetem jest nauczanie komunikacyjne. Chcemy, żeby osoby przybywające do Polski i planujące zostać tu dłużej jak najszybciej mogły posługiwać się językiem polskim na co dzień.

Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym. Obecnie najwyższy poziom znajomości języka, jaki możesz z nami osiągnąć, odpowiada A2 w skali CEFR (komunikatywny).

Nasi lektorzy to wolontariusze i wolontariuszki – za swoją pracę nie dostają pieniędzy. Zwykle nie są profesjonalnymi nauczycielami języka polskiego – wszyscy jednak zostali przygotowani do prowadzenia lekcji przez pracowników Fundacji Ocalenie.

Rekrutacja na najbliższy kurs polskiego odbędzie się w dniach 3-5.06.2024.

Rekrutacja polega na wypełnieniu formularza i testu języka polskiego na stronie internetowej.

W ciągu roku organizujemy cztery trymestry nauki: styczeń–marzec, kwiecień–czerwiec, lipiec–wrzesień, październik–grudzień.

Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) i każda z nich trwa 75–90 minut.

Rekrutacja na najbliższy kurs polskiego odbędzie się w dniach 3-5.06.2024.

Rekrutacja polega na wypełnieniu formularza i testu języka polskiego na stronie internetowej.

Żeby zgłosić się na kurs, należy wypełnić znajdujący się na dole strony formularz zgłoszeniowy. Link do formularza będzie aktywny tylko w wyznaczonym przez nas terminie naboru. Nie można wypełnić go wcześniej. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

UWAGA!
Zanim zapiszesz się na kurs, upewnij się, że możesz aktywnie i regularnie uczestniczyć w lekcjach – dwa razy w tygodniu, w terminach, które podasz w formularzu.

Każda osoba, która zgłosiła chęć udziału w kursach, otrzyma informację o wyniku naboru przed rozpoczęciem zajęć.

Masz pytanie? Sprawdź, czy już na nie nie odpowiedzieliśmy w sekcji Najczęściej zadawane pytania↓. Jeśli nie, napisz na [email protected].

Polecamy również zapoznać się z zasadami uczestnictwa w kursie↓.

Na kurs może zostać przyjęta jedynie osoba, która:

1. Przebywa na terenie Polski w charakterze imigranta.

2. Ukończyła 18 lat.

3. Zgłosiła chęć uczestnictwa w kursie podczas naboru.

4. Poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy.

5. Podczas zajęć okaże wymagane dokumenty.

Etapy naboru:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

2. Otrzymanie informacji o wyniku naboru.

Zasady obowiązujące na kursach:

1. W lekcji uczestniczyć mogą jedynie osoby uczniowskie zapisane na kurs oraz osoba lektorska. Na pojedyncze zajęcia w charakterze obserwatora/ obserwatorki lub edukatora/ edukatorki mogą zostać zaproszone również osoby pracownicze lub osoby współpracujące z Fundacją.

2. Obecność na lekcjach jest obowiązkowa. Jeżeli osoba uczniowska wie, że nie będzie mogła uczestniczyć w danej lekcji, powinna uprzedzić o tym swojego lektora/ lektorkę lub Zespół kursów języka polskiego. Więcej niż 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcjach może skutkować skreśleniem z listy. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości ponownego zapisania się na kurs w przyszłości.

3. Jedna osoba może chodzić tylko do jednej grupy w danym trymestrze.

4. W sytuacjach niezależnych od organizatora, po uprzednim poinformowaniu osób uczniowskich, organizator może zmienić termin lekcji bądź lekcję odwołać.

5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której informacja nie dotarła do uczestników kursów z ich winy.

6. W przypadkach niezależnych od organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania kursu.

7. Osoba uczniowska ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym momencie, po uprzednim poinformowaniu organizatora.

8. Zmiana grupy jest możliwa tylko w uzasadnionych sytuacjach i pod warunkiem dostępności miejsc w grupie, do której osoba uczniowska chciałby się przenieść i zgody osoby lektorskiej.

9. W lekcjach nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających.

10. Na lekcje nie można przychodzić z dziećmi.

11. Na lekcje nie można spóźniać się więcej niż 15 minut (o przyjęciu na lekcję osób spóźnionych więcej niż 15 minut decyduje osoba lektorska).

Najczęściej zadawane pytania

Prowadzimy lekcje w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. Najwcześniejsza lekcja zaczyna się o godzinie 9:00, ostatnia lekcja kończy się o godzinie 19:00.

Dni i godziny lekcji danej grupy są ustalane dopiero po zakończeniu naboru chętnych i zależą od dostępności wolontariuszy prowadzących kursy. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie terminów, w których możesz uczęszczać na lekcje – zachęcamy do wyznaczenia ich jak najwięcej, gdyż wtedy łatwiej będzie nam dobrać dla Ciebie grupę.

Można brać udział w lekcjach tylko jednej grupy, w określonych dniach i godzinach. Jeżeli nie możesz ułożyć grafiku swojej pracy tak, żeby móc regularnie uczestniczyć w lekcjach, niestety nie będziemy mogli zapisać Cię na kurs.

Formularz zgłoszeniowy zawiera test sprawdzający poziom znajomości języka polskiego. To bardzo ważne, żebyś napisał/a ten test samodzielnie (na przykład bez wyszukiwania poprawnych odpowiedzi w internecie), gdyż jego wynik jest dla nas informacją, jaka grupa będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza.

Obecnie nie prowadzimy takich kursów.

Nie jesteśmy szkołą językową, dlatego nie przeprowadzamy egzaminów i nie mamy uprawnień do wydawania certyfikatów czy innych poświadczeń znajomości języka. Na życzenie ucznia/uczennicy możemy wydać jedynie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego na danym poziomie.

Nasze kursy są stacjonarne i prowadzimy je tylko w Warszawie. Zapraszamy na nie osoby, które będą mogły przyjeżdżać na lekcje dwa razy w tygodniu do naszej siedziby.

Inne oddziały Fundacji Ocalenie prowadzą kursy stacjonarne w Łodzi i Łomży.

Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 12 osób.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego to jedynie deklaracja chęci udziału w kursie – nie gwarantuje miejsca w grupie. Zapotrzebowanie na bezpłatne kursy jest bardzo duże, zgłasza się na nie o wiele więcej chętnych, niż jesteśmy w stanie przyjąć.

Jeśli chcesz kontynuować u nas naukę, musisz ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy w czasie ogłoszonego przez nas naboru chętnych. Na każdy trymestr należy zgłosić się oddzielnie.

To top
Skip to content