Loading...

Aktualne programy i projekty

O Polsce po polsku

W okresie od września 2021 roku do października 2023 roku Fundacja Ocalenie realizuje projekt “O Polsce po polsku”, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

Projekt “O Polsce po polsku” ma na celu przekazanie wiedzy o języku i kulturze Polski cudzoziemcom budującym swoje życie w Polsce, rozwijanie u nich postaw obywatelskich, tożsamości lokalnej oraz promocję i wzmocnienie wolontariatu jako działalności proobywatelskiej, sprzyjającej integracji w lokalnej społeczności.

Działania będą skierowane zarówno do młodzieży jak i dorosłych.

Projekt składa się z trzech komponentów:

  1. Kursów języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze.
  2. Systemu wolontariatu.
  3. Edukacji obywatelskiej dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji.
To top
Skip to content