Loading...

Aktualne programy i projekty

Kontynuacja działań CPC w Warszawie, Łomży i Łodzi

W okresie 1.07.2022 – 31.12.2023  Fundacja Ocalenie realizuje projekt “Kontynuacja działań Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, Łodzi i Łomży” współfinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwszej Edycji Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

W oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie, ewaluację prowadzonych projektów i badania potrzeb naszych klientów, stworzyliśmy szeroki i kompleksowy system wsparcia cudzoziemców.

Celem głównym projektu jest wsparcie kluczowych kompetencji cudzoziemców, zwłaszcza uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą, mieszkających na terenie trzech miast – Warszawy, Łodzi i Łomży, umożliwiających im samodzielne funkcjonowanie w państwie polskim i systemie prawno administracyjnym oraz integracji ich ze społecznością przyjmującą, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej oraz wsparciem procesu integracji i aktywności społecznej.

W ramach projektu oferujemy następujące działania:

  • Wsparcie prawne;
  • Wsparcie psychologiczne;
  • Doradztwo zawodowe;
  • Kursy języka polskiego;
  • Koordynacja finansowa i administracja;
  • Opieka merytoryczna;
  • Wsparcie mentora kulturowego.

Wsparciem prawnym zostanie objętych 100 osób.

Wsparciem psychologicznym zostanie objętych 50 osób.

70 osób skorzysta ze wsparcia doradztwa zawodowego.

40 osób weźmie udział w kursach języka polskiego w Łomży.

W trakcie realizacji projektu 600 osób cudzoziemskich zostanie objętych wsparciem.

Wsparciem mentorów kulturowych zostanie objętych 600 osób.

Całkowity koszt realizowanego projektu wyniesie 1 185 055,72 zł.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekaże Fundacji Ocalenie środki Funduszu Pracy w łącznej wysokości 1 185 055,72 zł.

To top
Skip to content