Loading...

Aktualne programy i projekty

Kompleksowe wsparcie osób uchodźczych w ramach darowizny IKEA

Dzięki wsparciu naszego partnera strategicznego IKEA możemy kontynuować kompleksowe wsparcie osób uchodźczych i migranckich mieszkających w Polsce w ramach projektu “Mid-term support for refugees and migrants in Poland”. Zapewnione wsparcie odpowiada na najpilniejsze potrzeby osób cudzoziemskich: przeszkody w integracji, wyzwania finansowe, trudności w zapewnieniu zatrudnienia i dobrostanu psychicznego.

W ramach projektu realizujemy działania odpowiadające na te potrzeby:

  • świetlice dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym (wsparcie integracyjno-edukacyjne dla dzieci, wsparcie dla rodziców, którzy
  • dzięki sprawowanej opiece nad dziećmi mają większe szanse na zdobycie nowych umiejętności i/lub uzyskanie zatrudnienia);
  • wsparcie psychologiczne (poprawa dobrostanu psychicznego),
  • kursy języka polskiego dla dorosłych (zwiększenie szans na skuteczną integrację i znalezienie zatrudnienia),
  • poradnictwo i szkolenia zawodowe (zwiększające szanse na znalezienie zatrudnienia),
  • wsparcie rzeczowe i pieniężne w postaci bonów zakupowych (zapobieganie marginalizacji).

Uzupełnieniem tych działań są zewnętrzne działania komunikacyjne/edukacyjne skierowane do szeroko rozumianego polskiego społeczeństwa.

Projekt Mid-term support for refugees and migrants in Poland realizowany jest od lipca 2022 roku do grudnia 2023 roku w ramach darowizny IKEA.

To top
Skip to content