Loading...

Aktualne programy i projekty

CPC IV

Projekt “Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV” jest realizowany od grudnia 2021 roku do czerwca 2024 roku w ramach dotacji z Urzędu m.st. Warszawy.

Działania w projekcie koncentrują się na udzielaniu pomocy specjalistycznej  oraz wsparcia integracyjnego dla uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek w Warszawie. Pomoc udzielana jest w różnych językach, m.in. rosyjskim, angielskim. ukraińskim, białoruskim, perskim, tadżyckim, gruzińskim, arabskim.

Wsparcie obejmuje następujące działania:

  • pomoc specjalistyczną w tym konsultacje prawne, psychologiczne i zawodowe,,
  • poradnictwo ogólne, wsparcie integracyjne i środowiskowe mentorów międzykulturowych,
  • naukę języka polskiego,
  • pomoc interwencyjną i rzeczową,
  • prowadzenie grup wsparcia dla kobiet migrujących.

Cała pomoc jest darmowa i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00 w siedzibie Fundacji Ocalenie oraz w innych miejscach na terenie m.st. Warszawy..

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją “Nasz wybór” prowadzącą Ukraiński dom w Warszawie, w którym w ramach projektu prowadzone jest poradnictwo ogólne zapewniane przez mentorów międzykulturowych.

To top
Skip to content