Loading...

Aktualne programy i projekty

Wycieraczka z napisem WELCOME. Przed nią czarne buty osoby, która robi to zdjęcie.

Witaj w domu

Głównym celem programu jest usamodzielnienie się rodzin uchodźczych, tak by po skorzystaniu z programu dalsza stała pomoc nie była im już potrzebna.

Osoby na manifestacji. Jedna z nich trzyma kartkę w kolorach tęczy z napisem Refugees Welcome

Refugees Welcome Polska

Idea inicjatywy Refugees Welcome jest bardzo prosta: to platforma internetowa, która łączy uchodźców z lokalnymi mieszkańcami, którzy chcą wynająć im pokój.

Sala warsztatowa. Na pierwszym planie osoby biorące udział w warsztacie, na drugim planie kobieta stoi przy tablicy konferencyjnej. Za nią na ścianie wiszą kolorowe kartki.

Kompleksowe wsparcie osób uchodźczych w ramach darowizny IKEA

Dzięki wsparciu naszego partnera strategicznego IKEA możemy kontynuować kompleksowe wsparcie osób uchodźczych i migranckich mieszkających w Polsce w ramach projektu “Mid-term support for refugees and migrants in Poland”.

Wnętrze magazynu, w którym znajdują się pudełka i ubrania. Na drugim planie mężczyzna z wózkiem transportowym wychodzi z pomieszczenia.

24-miesięczny projekt sponsorowany przez CARE

CARE International działa w Polsce od 2022 roku w odpowiedzi na gwałtownie rosnące potrzeby humanitarne w związku z wojną w Ukrainie. Od lipca 2022 CARE wspiera finansowo Fundację Ocalenie w pięciu głównych obszarach działania.

Osoba pracownicza Fundacji Ocalenie siedząca przy biurku w Centrum Pomocy Cudzoziemcom udziela pomocy osobom klienckim.

Kontynuacja działań CPC w Warszawie, Łomży i Łodzi

Celem głównym projektu jest wsparcie kluczowych kompetencji cudzoziemców, zwłaszcza uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą, mieszkających na terenie trzech miast – Warszawy, Łodzi i Łomży.

Pracownik Fundacji Ocalenie siedzący przy biurku w Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomaga wypełnić starszej kobiecie formularz.

CPC IV

Działania w projekcie koncentrują się na udzielaniu pomocy specjalistycznej  oraz wsparcia integracyjnego dla uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek w Warszawie.

Grupa kobiet pracuje przy stole, na którym znajdują się notatki, laptopy, plakat.

Wsparcie edukacyjne dzieci w ramach programu “Wiedza do Potęgi”

Celem działań jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźstwa i przeciwdziałanie przedwczesnemu przerywaniu nauki.

Zdjęcie sali, na którym widać mężczyznę prowadzącego zajęcia, trzymającego notatki. Pozostałe osoby siedzą przy stole.

O Polsce po polsku

Projekt “O Polsce po polsku” ma na celu przekazanie wiedzy o języku i kulturze Polski cudzoziemcom budującym swoje życie w Polsce, rozwijanie u nich postaw obywatelskich, tożsamości lokalnej oraz promocję i wzmocnienie wolontariatu jako działalności proobywatelskiej, sprzyjającej integracji w lokalnej społeczności.

Razem w trosce o dom IKEA

Głównym celem projektu “Razem w trosce o dom” jest stabilizacja sytuacji mieszkaniowej i wsparcie w przezwyciężaniu kryzysu rodzin uchodźczych. W ramach projektu jest udzielane wsparcie mieszkaniowe i doradztwo specjalistyczne.

Grupa 5 dorosłych osób siedzących w kręgu na krzesłach w biurze Fundacji Ocalenie.

Kompleksowe wsparcie cudzoziemców w ramach Programu Aktywni Obywatele

Fundacja Ocalenie od 2000 roku prowadzi działania wspierające osoby cudzoziemskie z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce.

To top
Skip to content