Loading...

Nauka polskiego

Fundacja Ocalenie prowadzi w Łomży bezpłatne, stacjonarne kursy języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek. Zazwyczaj są to wtorki, czwartki oraz weekendy. Podczas roku szkolnego we wtorki i czwartki korzystamy z sali lekcyjnej sąsiedniej szkoły, a w weekendy zajęcia odbywają się w naszej świetlicy przy ul. Sadowej 8. Jedne zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne czyli 90 minut.

Na nasze kursy mogą zgłosić się wszyscy pełnoletni cudzoziemcy mieszkający w Łomży. W pierwszej kolejności przyjmujemy uchodźców, osoby starające się o ochronę międzynarodową w Polsce, imigrantów spoza Unii Europejskiej oraz osoby kontynuujące u nas naukę.

Naszym priorytetem jest nauczanie komunikacyjne. Chcemy, żeby osoby przybywające do Polski i planujące zostać tu dłużej jak najszybciej mogły posługiwać się językiem polskim na co dzień.

W Łomży lekcje prowadzi nauczycielka języka rosyjskiego.

Mamy dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. W porozumieniu z nauczycielką i za jej zgodą przyjmowane są nowe osoby na zajęcia.

Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) i każda z nich trwa 90 minut.

Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym. Obecnie najwyższy poziom znajomości języka, jaki możesz z nami osiągnąć, to A2 (komunikatywny).

Należy zgłosić się do Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży w celu zapisu i dołączenia do grupy z języka polskiego na WhatsApp.

Na kurs może zostać przyjęta jedynie osoba, która:

 1. Przebywa na terenie Polski w charakterze imigranta.
 2. Ukończyła 18 lat.
 3. Dostarczyła wymagane dokumenty.
 1. W lekcji uczestniczyć mogą jedynie osoby zapisane na kurs oraz lektor. Na pojedyncze zajęcia w charakterze obserwatora lub edukatora mogą zostać zaproszeni również pracownicy lub współpracownicy Fundacji.
 2. Obecność na lekcjach jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń wie, że nie będzie mógł uczestniczyć w danej lekcji, powinien uprzedzić o tym swojego lektora lub Zespół kursów języka polskiego. Więcej niż 1 nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na lekcjach może skutkować skreśleniem z listy uczniów. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości ponownego zapisania się na kurs w przyszłości.
 3. W sytuacjach niezależnych od organizatora, po uprzednim poinformowaniu uczniów, organizator może zmienić termin lekcji bądź lekcję odwołać.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której informacja nie dotarła do uczestników kursów z ich winy.
 4. W przypadkach niezależnych od organizatora organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania kursu.
 5. Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym momencie, po uprzednim poinformowaniu organizatora.
 6. Zmiana grupy jest możliwa tylko w uzasadnionych sytuacjach i pod warunkiem dostępności miejsc w grupie, do której uczeń chciałby się przenieść.
 7. Podczas zajęć zdalnych wymagany jest włączony mikrofon i włączona kamera.
 8. Żaden z uczestników lekcji nie może jej nagrywać.
 9. W lekcjach nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu.

Najczęściej zadawane pytania

Prowadzimy lekcje w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. Najwcześniejsza lekcja zaczyna się o godzinie 8.00, ostatnia lekcja kończy się o godzinie 21.00.

Dni i godziny lekcji danej grupy są ustalane dopiero po zakończeniu naboru chętnych i zależą od dostępności wolontariuszy prowadzących kursy.

Można brać udział w lekcjach tylko jednej grupy, w określonych dniach i godzinach. Jeżeli nie możesz ułożyć grafiku swojej pracy tak, żeby móc regularnie uczestniczyć w lekcjach, niestety nie będziemy mogli zapisać Cię na kurs.

Obecnie nie prowadzimy takich kursów.

Nie jesteśmy szkołą językową, dlatego nie przeprowadzamy egzaminów i nie mamy uprawnień do wydawania certyfikatów czy innych poświadczeń znajomości języka. Na życzenie ucznia/uczennicy możemy wydać jedynie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego na danym poziomie.

Nasze kursy są stacjonarne i prowadzimy je tylko w Łomży. Zapraszamy na nie osoby, które będą mogły przyjeżdżać na lekcje dwa razy w tygodniu do naszej siedziby.

Inne oddziały Fundacji Ocalenie prowadzą kursy stacjonarne w Łodzi i Warszawie.

Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 12 osób.

To top
Skip to content