Loading...

Dzieci i Młodzież

Fundacja Ocalenie działa na rzecz dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. Staramy się zapewnić im bezpieczne warunki do nauki, zabawy i rozwoju. W ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom oferujemy najmłodszym pomoc psychologiczną.

Od ponad dekady dzieci różnych narodowości otrzymują tu pomoc w nauce języka polskiego oraz w odrabianiu zadań domowych. Świetlica w Łomży jest otwarta przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, a podczas wakacji i ferii organizowane są wycieczki, kolonie i inne aktywności dla dzieci i młodzieży. Otwarcie świetlicy było odpowiedzią na potrzeby licznej społeczności czeczeńskiej, której znaczną część stanowiły rodziny z dziećmi. Świetlica, choć przez lata zmieniała trochę swój profil, nadal działa i jest niezmiennie potrzebna. Od 2020 roku ze wsparcia w świetlicy korzystało wiele dzieci z Białorusi, a obecnie – do świetlicy uczęszczają również dzieci uciekające przed wojną w Ukrainie. 

Jeśli chcesz zapisać dziecko do świetlicy napisz do nas: [email protected]

Skontaktujemy się i podamy informację w jaki sposób można to zrobić.

Po pierwszej konsultacji w siedzibie Fundacji Ocalenie w Łomży możesz skorzystać ze wsparcia psychologicznego dla dzieci oraz młodzieży. Prowadzimy konsultacje w językach: polskim i rosyjskim. Konsultacje w innych językach organizujemy przy wsparciu przeszkolonej osoby tłumaczącej.

AKTUALNOŚCI

To top
Skip to content