Loading...

Aktualne programy i projekty

Kompleksowe wsparcie osób cudzoziemskich w Łomży

Fundacja Ocalenie prowadzi Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC) w Łomży od 2006 roku. Osoby cudzoziemskie z Łomży i okolic otrzymują tam wsparcie adaptacyjne, psychologiczne, pomoc prawną, a także pomoc w aktywizacji zawodowej i wejściu na rynek pracy. Przy CPC działa również świetlica, w której dzieci z rodzin migranckich i uchodźczych otrzymują pomoc w nauce języka polskiego, odrabianiu zadań domowych oraz biorą udział w zajęciach artystycznych, kulinarnych, sportowych, integracyjnych.

W okresie lipiec 2022-lipiec 2023 Centrum Pomocy Cudzoziemcom i świetlica w Łomży są współfinansowane w ramach darowizny pieniężnej partnera strategicznego Fundacji BNP Paribas.

Darowizna pozwala na pokrycie kosztów doraźnych i długofalowych działań wspierających integrację, usamodzielnianie cudzoziemców i cudzoziemek, pokrycie części kosztów pomocy prawnej, psychologicznej, prowadzenia konsultacji mentorskich, doradztwa zawodowego i zajęć edukacyjnych.

W 2022 roku ze wsparcia Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży skorzystały 684 osoby, w tym 649 po raz pierwszy. Od lutego 2022 odbyło się 3662 konsultacji mentorskich, 1224 konsultacji prawniczych, 168 konsultacji z doradztwa zawodowego. Z lekcji języka polskiego w 2023 roku korzystają 34 osoby.

Więcej o działaniu CPC i świetlicy w Łomży można przeczytać tutaj: CPC i świetlica w Łomży

 

To top
Skip to content