Loading...

Nauka polskiego

Fundacja Ocalenie prowadzi w Łodzi bezpłatne, stacjonarne kursy języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek. Zajęcia odbywają się w biurze Fundacji przy ul. Piramowicza 9 w przedziale 10:00–17:30 od poniedziałku do czwartku. Każda lekcja trwa 75–90 minut.

Na nasze kursy mogą zgłosić się wszyscy pełnoletni cudzoziemcy mieszkający w Łodzi. W pierwszej kolejności przyjmujemy uchodźców, osoby starające się o ochronę międzynarodową w Polsce, imigrantów spoza Unii Europejskiej oraz osoby kontynuujące u nas naukę.

Naszym priorytetem jest nauczanie komunikacyjne. Chcemy, żeby osoby przybywające do Polski i planujące zostać tu dłużej jak najszybciej mogły posługiwać się językiem polskim na co dzień.

Nasi lektorzy to wolontariusze i wolontariuszki – za swoją pracę nie dostają pieniędzy. Zwykle nie są profesjonalnymi nauczycielami języka polskiego – wszyscy jednak zostali przygotowani do prowadzenia lekcji przez pracowników Fundacji Ocalenie.

W ciągu roku organizujemy trzy trymestry: luty-kwiecień, czerwiec-sierpień, październik-grudzień.

Zgłoszenia na najbliższe bezpłatne kursy języka polskiego będziemy przyjmować od 5 do 7 lutego 2024 roku.

Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) i każda z nich trwa 75–90 minut.

Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym. Obecnie najwyższy poziom znajomości języka, jaki możesz z nami osiągnąć, to A2 (komunikatywny).

Żeby zgłosić się na kurs, należy wypełnić znajdujący się na dole strony formularz zgłoszeniowy. Link do formularza będzie aktywny tylko w wyznaczonym przez nas terminie naboru. Nie można wypełnić go wcześniej. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

UWAGA!
Zanim zapiszesz się na kurs, upewnij się, że możesz aktywnie i regularnie uczestniczyć w lekcjach – dwa razy w tygodniu, w terminach, które podasz w formularzu.

Każda osoba, która zgłosiła chęć udziału w kursach, otrzyma informację o wyniku naboru przed rozpoczęciem zajęć.

Na kurs może zostać przyjęta jedynie osoba, która:

 1. Przebywa na terenie Polski w charakterze imigranta.
 2. Ukończyła 18 lat.
 3. W czasie trwania kursu przebywa na terenie Łodzi.
 4. Zgłosiła chęć uczestnictwa w kursie podczas naboru.
 5. Poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy.
 6. Dostarczyła wymagane dokumenty.

Etapy naboru:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Otrzymanie informacji o wyniku naboru.

Zasady obowiązujące na kursach:

 1. W lekcji uczestniczyć mogą jedynie osoby zapisane na kurs oraz lektor. Na pojedyncze zajęcia w charakterze obserwatora lub edukatora mogą zostać zaproszeni również pracownicy lub współpracownicy Fundacji.
 2. Obecność na lekcjach jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń wie, że nie będzie mógł uczestniczyć w danej lekcji, powinien uprzedzić o tym swojego lektora lub Zespół kursów języka polskiego. Więcej niż 1 nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na lekcjach może skutkować skreśleniem z listy uczniów. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości ponownego zapisania się na kurs w przyszłości.
 3. W sytuacjach niezależnych od organizatora, po uprzednim poinformowaniu uczniów, organizator może zmienić termin lekcji bądź lekcję odwołać.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której informacja nie dotarła do uczestników kursów z ich winy.
 4. W przypadkach niezależnych od organizatora organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania kursu.
 5. Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym momencie, po uprzednim poinformowaniu organizatora.
 6. Zmiana grupy jest możliwa tylko w uzasadnionych sytuacjach i pod warunkiem dostępności miejsc w grupie, do której uczeń chciałby się przenieść.
 7. Podczas zajęć zdalnych wymagany jest włączony mikrofon i włączona kamera.
 8. Żaden z uczestników lekcji nie może jej nagrywać.
 9. W lekcjach nie mogą uczestniczyć osoby pod wpływem alkoholu.

Masz pytanie? Sprawdź, czy już na nie nie odpowiedzieliśmy w sekcji Najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie, napisz do nas: [email protected].

Polecamy też zapoznać się z zasadami uczestnictwa w kursie.

Zgłoszenia na najbliższe bezpłatne kursy języka polskiego będziemy przyjmować od 5 do 7 lutego 2024 roku.

Najczęściej zadawane pytania

Prowadzimy lekcje w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. Najwcześniejsza lekcja zaczyna się o godzinie 9.00, ostatnia lekcja kończy się o godzinie 19.00.

Dni i godziny lekcji danej grupy są ustalane dopiero po zakończeniu naboru chętnych i zależą od dostępności wolontariuszy prowadzących kursy. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie terminów, w których możesz uczęszczać na lekcje – zachęcamy do wyznaczenia ich jak najwięcej, gdyż wtedy łatwiej będzie nam dobrać dla Ciebie grupę.

Można brać udział w lekcjach tylko jednej grupy, w określonych dniach i godzinach. Jeżeli nie możesz ułożyć grafiku swojej pracy tak, żeby móc regularnie uczestniczyć w lekcjach, niestety nie będziemy mogli zapisać Cię na kurs.

Formularz zgłoszeniowy zawiera test sprawdzający poziom znajomości języka polskiego. To bardzo ważne, żebyś napisał/a ten test samodzielnie (na przykład bez wyszukiwania poprawnych odpowiedzi w internecie), gdyż jego wynik jest dla nas informacją, jaka grupa będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza.

Obecnie nie prowadzimy takich kursów.

Nie jesteśmy szkołą językową, dlatego nie przeprowadzamy egzaminów i nie mamy uprawnień do wydawania certyfikatów czy innych poświadczeń znajomości języka. Na życzenie ucznia/uczennicy możemy wydać jedynie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego na danym poziomie.

Nasze kursy są stacjonarne i prowadzimy je tylko w Łodzi. Zapraszamy na nie osoby, które będą mogły przyjeżdżać na lekcje dwa razy w tygodniu do naszej siedziby.

Inne oddziały Fundacji Ocalenie prowadzą kursy stacjonarne w Warszawie i Łomży.

Do każdej grupy przyjmujemy maksymalnie 12 osób.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego to jedynie deklaracja chęci udziału w kursie – nie gwarantuje miejsca w grupie. Zapotrzebowanie na bezpłatne kursy jest bardzo duże, zgłasza się na nie o wiele więcej chętnych, niż jesteśmy w stanie przyjąć.

Jeśli chcesz kontynuować u nas naukę, musisz ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy w czasie ogłoszonego przez nas naboru chętnych. Na każdy trymestr należy zgłosić się oddzielnie.

To top
Skip to content